خدمات ثبتی

شرکت «توسعه خدمات هوشمند آینده» برای تسهیل فعالیت شرکت‌های مختلف، در همه حوزه‌ها، تمامی امور ثبتی آنها را پیش از ثبت شرکت گرفته تا موارد بعد از ثبت آن را توسط کارشناسان مسلط و باتجربه انجام می‌دهد.
خدمات ثبتی ارائه شده توسط این شرکت به شرح زیر است:
تاسیس شرکت
ثبت تمامی صورت جلسات تغییرات (تغییر نام، موضوع، آدرس، هیات مدیره و …)
افزایش سرمایه (طرح توجیهی تا ثبت اظهارنامه)
ثبت اختراع
ثبت برند